Aktualności

opublikownao: 27-01-2012

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach

Życie kulturalne gminy Kobierzyce toczy się wokół Gminnego Centrum Kultury i Sportu, które od lat jest inicjatorem oraz organizatorem imprez kulturalnych w gminie.

W swej działalności GCKiS realizuje następujące zadania:

• rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
• przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
• kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze

Centrum Kultury i Sportu prowadzi wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, sztuki i sportu. Podstawowym celem Centrum Kultury i Sportu jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Młodzieżowe sekcje piłkarskie w naszej gminie

Należy zaznaczyć, iż GCKiS w Kobierzycach ściśle współpracuje z klubami piłki nożnej z terenu gminy, głównie w zakresie szkolenia młodzieży, wyposażenia sekcji w podstawowy sprzęt sportowy oraz transportu na treningi i mecze ligowe. Współpraca ta jest szczególnie widoczna w miejscowości Kobierzyce.


Oficjalny serwis internetowy GCKiS
www.kultura-kobierzyce.pl

< powrót

Copyright ® 2009 - 2019 GKS Kobierzyce