Aktualności

opublikownao: 14-09-2018

Komunikat Zarządu GKS Kobierzyce 10.09.2018.

Kobierzyce 10.09.2018
1. W związku z zakończeniem procedur związanych z zatwierdzeniem bilansu Klubu za 2017r. oraz przeprowadzonym i zakończonym dn. 26 maja 2018r. Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków GKS Kobierzyce który podsumował działalność kadencji 2014-2018, zatwierdził sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ten okres oraz wybrał nowe władze GKS na kolejną kadencję 2018-2022.
Dokumentacja z ZWZ GKS Kobierzyce została przekazana do Sądu Rejestrowego we Wrocławiu ul. Poznańska 18-20. Wobec otrzymania przez Zarząd Klubu formalnych dokumentów KRS z dnia 30 lipca 2018r. potwierdzających legalność i zgodność z przepisami prawa odbytego ZWZ naszego Klubu pozwalamy sobie na publikację nowych władz
GKS Kobierzyce:

Zarząd:
1. Prezes - Ryszard Kaźmierczak
2. V-ce Prezes - Kazimierz Kras
3. Sekretarz - Jacek Górniak
4. Skarbnik - Zbigniew Zgoda
5. Członek - Stanisław Niedźwiedź

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący - Sławomir Dabrowski
2. Sekretarz - Michał Ociesa
3. Członek - Grzegorz Fluder

Zarząd Klubu informuje również że Honorowym V-ce Prezesem Klubu GKS Kobierzyce pozostaje Pan Stefan Czepielinda

2. Zarząd GKS Kobierzyce potwierdza, że drużynę seniorów prowadzi jako pierwszy trener
Pan Sebastian Sobczak. Kierownikiem drużyny od 16 sierpnia jest Pani Agnieszka Turkowyd
W przypadku drużyny juniorów starszych (gdzie zarejestrowanych jest prawie trzydziestu zawodników) trenerem pozostaje Stanisław Piskorz, kierownikiem drużyny jest dalej Pani Dorota Raś.
3. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne Zarząd z przykrością powiadamia, że dnia 20 lipca 2018 z działalności w Zarządzie Klubu (powiadamiając pocztą elektroniczną) zrezygnował Pan Zbigniew Zgoda. Mimo przeprowadzonych w ramach nowego Zarządu rozmów zdecydowanie podtrzymał swoją decyzję składając pisemną wolę odejścia z działalności w GKS Kobierzyce, motywując to względami osobistymi.
W związku z tym od 1 sierpnia 2018r. Zarząd GKS Kobierzyce pracuje na razie w składzie czteroosobowym z wolnym vacatem na pozycji Skarbnika.

Dalszy ciąg informacji nastąpi ...

Zarząd
GKS Kobierzyce


Copyright ® 2009 - 2015 GKS Kobierzyce