Aktualności

opublikownao: 14-06-2021

Komunikat Zarządu
Komunikat Zarządu

Dn. 11 czerwca 2021 r. odbył się Zwyczajny Walny Zjazd członków
Stowarzyszenia '' GKS Kobierzyce ''.

1. zostały przedłożone sprawozdanie Zarządu za 2020 r. oraz sprawozdanie "Bilans
za 2020 r." przedstawione i omówione przez Gł.Księgową Klubu.
Następnie Komisja Rewizyjna Klubu -po analizie dokumentacji - przedstawiła
swoje sprawozdanie za 2020 r.
Po przedstawieniu w/w Sprawozdań oraz " Bilansu 2020 " nastąpiła dyskusja
i zapytania oraz komentarz końcowy, po którym Zwyczajne Walne Zebranie
członków Stowarzyszenia jednogłośnie akceptowało przedstawione
Sprawozdania za 2020 r.

2. Przedstawiono bieżącą sytuację Klubu wraz z oceną zagrożeń i podjęto decyzję
o naprawie i wsparciu zewnętrznym dla GKS Kobierzyce, ze szczególnym
uwzględnieniem segmentu finansowego naszego Klubu.
W celu skutecznej realizacji procesu naprawczego dokonano zmian
w Zarządzie Klubu.
Z dn. 11 czerwca 2021 r. Zarząd GKS Kobierzyce pracuje w składzie :
1) Mateusz Jaskólski - Prezes,
2) Ryszard Kaźmierczak - V-ce Prezes,
3) Kazimierz Kras - V-ce Prezes d/s organizacji,
4) Krzysztof Sterniuk - członek Zarządu,
5) Paweł Urycz - członek Zarządu.

Dalsze decyzje dot. Klubu opublikujemy w terminie późniejszym.

Zarząd GKS KobierzyceCopyright ® 2009 - 2019 GKS Kobierzyce