Strefa KibicaDOŁĄCZ DO NAS GKS KOBIERZYCE - KLIKNIJ TUTAJ DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ

foto
NABÓR MŁODZIEŻY DO SEKCJI TRWA CAŁY ROK ZADZWOŃ LUB NAPISZ MAILA

Najbliższy Mecz LigowyGKS Kobierzyce : Polonia Środa Śląska

Mecz ligowy 15 kolejka.
23.11.2019 godzina : 13:30

Ostatni Mecz LigowyWKS Wierzbice 4:1 GKS Kobierzyce

Mecz ligowy 14 kolejka.
16.11.2019 godzina : 14:00

NAJBLIŻSZE MECZE - 14 KOLEJKA OKRĘGOWA-LIGA DOLNOŚLĄSKA-WROCŁAW

LISTOPAD 2019r.
WKS Wierzbice GKS Kobierzyce :
Barycz Sułów Czarni Jelcz-Laskowice :
Zachód Sobótka Energetyk Siechnice :
Polonia Środa Śląska KS Żórawina :
Pogoń Oleśnica Mechanik Brzezina :
Parasol Wrocław MKP Wołów :
Orzeł Pawłowice Odra Malczyce :
Orzeł Marszowice Olimpia Podgaj :

OSTATNIE MECZE 13 KOLEJKA DOLNOŚLĄSKA LIGA OKRĘOWA-GRUPA WROCŁAW

LISTOPAD 2019r.
GKS Kobierzyce Zachód Sobótka 2:5
Orzeł Marszowice Barycz Sułów 1:2
Olimpia Podgaj Orzeł Pawłowice 2:6
MKP Wołów Pogoń Oleśnica 3:3
Mechanik Brzezina Polonia Środa Śląska 4:2
KS Żórawina WKS Wierzbice 2:2
Odra Malczyce Parasol Wrocław 2:2
Energetyk Siechnice Czarni Jelcz-Laskowice 2:9

TABELA LIGI OKRĘGOWEJ-WROCŁAW 2018/2019


opublikowano: 31-01-2012

STADIONStadion GKS KOBIERZYCE

Administrator: KOSiR w Kobierzycach

Adres:

Stadion sportowy PARK KOBIERZYCE przy ul. Sportowej 28
55-040 Kobierzyce, tel./faks: (071) 711-79-72

Ceny biletów: wstęp wolny

Wymiary boiska: boisko główne – 104m / 68m

Pojemność: 1.200 miejsc ( 850 siedzących )

Oświetlenie: boisko treningowe – jupitery

Jak dojechać:


Regulamin Stadionu:

Regulamin Korzystania z Obiektu – Stadionu Sportowego w Kobierzycach.

Narusza niniejszy regulamin ten, kto narusza ogólnie akceptowanie zasady wzajemnego poszanowania, przyjęte w danym środowisku, zasady współżycia społecznego czy zasady kultury we wzajemnych kontaktach między ludźmi oraz zasady bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa.

I. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.

II. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają służby porządkowa organizatora, Policja, służby ratownicze i medyczne.

III. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń przedstawicieli służb porządkowych oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

Obiekt służy realizacji następujących celów.

1) Realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych,
2) Organizacji turniejów sportowych o charakterze gminnym i ponadgminnym,
3) Organizacji uroczystości i imprez widowiskowych.

1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać regulaminu obiektu ,w szczególności zasad postępowania w trakcie organizowanych imprez sportowo – kulturalno – rozrywkowych, w tym imprez o charakterze masowym.

2. Do korzystania ze stadionu sportowego w Kobierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające tytuł prawny do korzystania z obiektu.

3. Na terenie obiektu mogą przebywać:

a) Osoby wchodzące w skład zorganizowanych grup sportowych w formie np. Stowarzyszeń, Klubów sportowych, szkół ( treningi, zawody, zajęcia kultury fizycznej, pod opieką osób prowadzących),
b) Indywidualne dzieci pod opieką lub za zgoda swoich opiekunów prawnych, a także osoby dorosłe,
c) Nieletni uczestnicy imprez w godzinach nocnych powinni znajdować się pod opieką osób dorosłych.

4. Prowadzący zajęcia sportowe lub sportowo rekreacyjne w ramach zorganizowanych grup, ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach,

5. Za bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie w ramach zorganizowanych grup, odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia,

6. Dla korzystających w ramach zorganizowanych grup, dostępne są szatnie z zespołami natrysków, umywalek, do których wstęp osób postronnych jest zabroniony. Odpowiedzialność za zabezpieczenie szatni, zamknięcie kranów, itp. Ponosi prowadzący zajęcia,

7. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży indywidualnie korzystających z obiektu, odpowiadają opiekunowie prawni ( dzieci i młodzież wchodzą na własne ryzyko).

8. Za straty wynikłe z czynów niedozwolonych popełnione przez indywidualne osoby dorosłe, odpowiadają te osoby, natomiast w przypadku dzieci zarządzający obiektem może dochodzić odszkodowania od opiekunów prawnych w drodze postępowania cywilnego.

9. Zabrania się na terenie stadionu.

a) Wprowadzania psów i innych zwierząt,
b) Załatwiania potrzeb fizjologicznych,
c) Niszczenia ławek, siedzisk stadionowych, koszy i innych urządzeń,
d) Wnoszenia materiałów łatwopalnych, broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
e) Wnoszenia alkoholu i innych środków odurzających,
f) Wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi stadionu,
g) Zaśmiecania terenu,
h) Ponadto zakazuje się:

- wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników ( scena, zaplecze itp.),
- sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzenia zbiórek pieniędzy bez zgody Organizatora Imprezy.

ZASADY POSTĘPOWANIA W OBIEKCIE W TRAKCIE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWO – KULTURALNO – ROZGRYWKOWYCH, W TYM IMPREZ O CHARAKTERZE MASOWYM:

10. Nie maja prawa wstępu na obiekt:

a) Osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
b) Osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, a także inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia,
c) Osoby odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają w/w przedmioty,
d) Osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres,
e) Osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona ( założona na twarz „ kominiarka”, szalik, lub wymalowana barwami klubowymi).

11. Osoby o których mowa w pkt.10 oraz osoby zakłócające imprezę zostaną usunięte przez służby porządkowe organizatora imprezy, w tym również pracowników agencji ochrony osób i mienia, a w przypadku stawiania oporu przekazane Policji.

12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:


a) Natychmiast powiadomić służby porządkowe ( Kierownika ds. Zabezpieczenia Imprezy oraz Kierownika ds. Bezpieczeństwa Imprezy),
b) Użyć sprzętu gaśniczego,
c) Unikać paniki,
d) Stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki lub inne środki przekazu do publiczności,
e) Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, które muszą być utrzymanie w stanie wolnym,
f) Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

13. Kary:

a) Kto nie wykonuje poleceń porządkowego określonego niniejszym regulaminem lub innymi przepisami prawa albo wnosi napoje alkoholowe, podlega karze grzywny,
b) Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności,
c) Za nieprzestrzeganie warunków z art.. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( DZ. U. z 2001r. Nr 1298 z późn. Zm.).

14. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje podejmie Organizator Imprezy.


< powrót
Copyright ® 2009 - 2019 GKS Kobierzyce